Agenda

Promotie

Gezocht

Het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst is dringend op zoek naar de oude Ceremoniële Tenuen van de Verbindingsdienst.

 

Mocht u nog zo’n tenue, het liefst compleet met pet, in uw bezit hebben en bereid zijn dit te doneren aan uw muziekkorps, neem dan contact op met de commandant van het muziekkorps, de Aooi PJ Maurik.

 

PJ.Maurik@mindef.nl

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

Regimentsdiner 2015

Voorwoord

Het begint al bijna een traditie te worden om ons Regimentsdiner te houden bij Het Speulderbos in Garderen.
Gelet op de stijgende deelnemersaantallen van de afgelopen jaren gaan wij als commissie van voorbereiding ervan uit dat u het eens bent met onze keuze voor deze locatie.
Ook dit jaar doen wij ons best om er weer een geslaagde avond van te maken, echter dit zal pas zo zijn als u aanwezig bent.

Zoals u kunt zien is de website weer verbeterd en de procedure van inschrijving weer verder vereenvoudigd.
Graag vernemen wij van u wat in de komende jaren nog meer verbeterd kan worden om ons Regimentsdiner succesvol te houden.

Voorzitter
Commissie Regimentsdiner
 

Albert van Dijk
Luitenant-kolonel


Van de RC

Als uw Regimentscommandant is het mij een eer en genoegen u te mogen uitnodigen voor het jaarlijkse diner van de officieren en onderofficieren, al dan niet actief dienend, van het Regiment Verbindingstroepen. Het Regimentsdiner biedt een uitstekende gelegenheid om uw collega’s van het Wapen van de Verbindingsdienst in een informele setting te ontmoeten. En dat is belangrijk voor het versterken van de saamhorigheid binnen ons Regiment. Een Regiment dat bestaat uit actief dienenden, veteranen en postactieven. Ook dit jaar kunt u deze avond op de ondertussen vertrouwde locatie in Garderen en in een ontspannen sfeer de banden met uw collegae aanhalen. Uw aanwezigheid wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld.

De werkgroep Regimentsdiner heeft alles in het werk gesteld om de avond te laten slagen. Maar de avond is pas echt geslaagd als u daarbij aanwezig bent.
Samen met de Regimentsadjudant hoop ik u op deze avond te mogen begroeten!

Regimentscommandant
Verbindingstroepen

Fred Sijnhorst
Luitenant-kolonel


Alle informatie over het Regimentsdiner vindt u op www.regimentsdiner.nl

Commando overdracht 101 CISbat


Commando overdracht 101 CISbat
Op donderdag 9 juli 2015 heeft de Luitenant-kolonel Rob Miedema op de legerplaats Stroe in het bijzijn van vele genodigden het commando over 101 Communicatie- en InformatieSystemen bataljon (101 CISbat) overgedragen aan de Luitenant-kolonel Bart Zonnenberg.

Trots
Lkol Miedema zette zijn mannen en vrouwen nog eens in het zonnetje door ze te complimenteren met hun nooit aflatende moed, toewijding en veerkracht. ‘We hebben regelmatig het bijna onmogelijke van jullie gevraagd. Jullie zetten dan gewoon een stap extra.  Het ging bij ons misschien niet altijd zoals gepland, maar wel altijd met doorzettingsvermogen, initiatief en creativiteit en daardoor met effect. Dank jullie wel. Ik ben trots op jullie’

De nieuwe BC
Lkol Zonnenberg is zijn militaire loopbaan in 1991 begonnen als kortverband vrijwilliger bij de Verbindingsdienst. Na zijn officiersopleiding heeft hij vanaf 1996 diverse functies bij Verbindingsdiensteenheden, 11 Luchtmobiele Brigade en staf Commando Landstrijdkrachten vervuld. In 2011 heeft hij de Hogere Defensie Vorming afgerond, waarna hij is geplaatst bij de Directie Training en Operaties van staf CLAS.

Lkol Miedema gaat na de zomer aan de slag bij de afdeling plannen van de Defensiestaf, waar hij zich zal blijven inspannen voor het CIS domein.

Waar niets is brengen wij CIS!
101 CISbat is een van de bijzondere gevechtsondersteunende eenheden van de Koninklijke Landmacht en een onderdeel van het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL).

Het bataljon ontwerpt, installeert, onderhoudt en beschermt o.a. operationele computer netwerken en koppelt die aan andere netwerken. Op deze manier zijn operationele commandanten in staat leiding te geven aan operaties. Het bataljon wordt wereldwijd ingezet en is betrokken bij vrijwel alle missies van de krijgsmacht.

Waar niets is brengen wij CIS!


Motorordonnanstocht 2015

Vrijdag 12 juni is de inmiddels traditionele Motorordonnanstocht editie 2015 gereden. De tocht was dit jaar georganiseerd door (lkol bd) Otto Ghuijs en ondergetekende. Otto heeft ruime ervaring met het organiseren van dergelijke tochten (zo is hij één van de organisatoren van de Motortoertocht Koninklijke Landmacht) terwijl ik zelf de nodige ervaring heb opgebouwd tijdens het organiseren van een aantal Motorordonnans toertochten die in voorgaande jaren verreden zijn.

Met dit artikel wil ik diegenen die om wat voor reden niet deel konden nemen (het niet in bezit hebben van rijbewijs A zal de meest gehoorde reden zijn) een idee geven van wat ze helaas moesten missen.