CISBn 1GNC

 

NATO Response Force

Het hoofdkwartier van het 1 (German/Netherlands) Corps is inzetbaar voor de NATO Response Force (NRF). Indien nodig biedt de NRF het snelle antwoord van de NAVO op een crisis, waar ook ter wereld. Net als voor lucht- en maritieme operaties houdt de NAVO voor de inzet op het land steeds een hoofdkwartier stand-by. Voor dit landoptreden rouleert het hoofdkwartier van het 1 (German/Netherlands) Corps met 5 andere NAVO hoofdkwartieren. Eens in de 3 jaar krijgt het hoofdkwartier in Münster voor een half jaar de status van Land Component Command voor de NRF.

Staff HQ 1 (German/Netherlands) Corps

 

De staf van het hoofdkwartier bestaat uit ruim 400 militairen en burgers. De meeste functies zijn gelijk verdeeld tussen Duitsland en Nederland. Ongeveer 70 functies zijn gereserveerd voor militairen van andere NAVO- en EU-lidstaten.
 
Militairen uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika maken tegenwoordig deel uit van de Münsterse staf. De samenwerking in 1 staf, meestal binnen 1 bureau, staat borg voor internationale integratie. Engels is de officiële voertaal binnen het hoofdkwartier.

Wisseling van personeel

De commandant, een luitenant-generaal, komt uit 1 van de 2 'framework nations', Duitsland en Nederland. Deze functie wordt bij toerbeurt vervuld voor een periode van 2 tot 3 jaar.

Bij aantreding van een nieuwe commandant wisselt ook de nationaliteit van een aantal Duitse en Nederlandse sleutelposities binnen het hoofdkwartier. Voorbeelden hiervan zijn de plaatsvervangend commandant en de chef staf.
 
2 binationale bataljons, samengesteld uit Nederlands en Duits personeel, ondersteunen het hoofdkwartier.

Staff Support Battalion

Dit bataljon, gelegerd in Münster, biedt de dagelijkse ondersteuning van het hoofdkwartier, o.a. bij het opbouwen en bewaken van het zeer snel verplaatsbare Joint Operations Centre; het verzorgen van geneeskundige en logistieke steun; de distributie en het onderhoud van materiaal, en transport en reparatie van voertuigen.