Verenigingen

 

Vereniging Officieren Verbindingsdienst (VOV)

Doelstellingen van de Vereniging officieren Verbindingsdienst zijn het bevorderen van de saamhorigheid tussen de leden en een juist inzicht in de taak en betekenis van het Wapen. 
Het informeren van de leden over wetenswaardigheden betreffende de geschiedenis, het personeel, de organisatie en het materieel van de Verbindingsdienst. Ook het ondersteunen van het regiment Verbindingstroepen en samenwerken met gelijkgerichte verenigingen behoren tot de doelstellingen.

Website: http://www.vovklict.nl    

 

 Vereniging Onderofficieren Verbindingsdienst (VOOV)

 

 

 

 

 

 

 
De Vereniging Onderofficieren en Oud-onderofficieren van het Wapen van de Verbindingsdienst is opgericht op 18 februari 1974 en stelt zich ten doel:

 • Het onderhouden van de korpsgeest onder de (oud-) Onderofficieren, 
  die het Wapen dienen of hebben gediend.
 • Het bevorderen van een juist inzicht in de taak en 
  de betekenis van het Wapen van de Verbindingsdienst.
 • Het inlichten van haar leden over wetenswaardigheden betreffende het 
  personeel, de organisatie en het materiaal van de Verbindingsdienst.
 • Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van het 
  Wapen van de Verbindingsdienst en het levend houden van de tradities in dit Wapen.

 Website: http://www.voov.nl  


Cadettenwapenvereniging " Prinses Marijke " 

De Cadettenwapenvereniging van de Verbindingsdienst "Prinses Marijke" is de vereniging van en voor de cadetten van het Wapen van de Verbindingsdienst. Deze vereniging bevordert de onderlinge band tussen de aspirant-officieren en laat hen kennis maken met hun toekomstige baan. Zo worden er diverse evenementen georganiseerd waaronder lezingen en bezoeken aan diverse eenheden. Tijdens de jaarlijkse inauguratieoefening leren de eerstejaarscadetten hun ouderejaars en wapen kennen.De verbindingsdienst is het jongste wapen van de landmacht en is ontstaan uit het wapen der genie.In 2000 kreeg de verbindingsdienst de beschikking over een geheel nieuw systeem. Met TITAAN (Theatre Independant Tactical Army and Aviation Network), kan op iedere plek in de wereld onafhankelijk van de omgeving, snel een modern en betrouwbaar netwerk gebouwd worden. Het doel van het systeem is om de commandovoering te ondersteunen door personen onderling te laten communiceren middels telefonie, e-mail en video. Daarnaast gebruiken informatiesystemen TITAAN om gegevens en databases met elkaar uit te wisselen en te synchroniseren. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie. Aan de strijdkreet van de Verbindingsdienst "nuntius transmittendus" (Latijn voor "het bericht moet door") wordt nog steeds voldaan. Vroeger werd hiervoor de postduif gebruikt, tegenwoordig betreft het dus digitale informatie.Als verbindelaar werk je bij een van de twee verbindingsbataljons, de compagnie voor elektronische oorlogsvoering of bij de sectie 6 van een legerkorps-, brigade- of bataljonsstaf.


De Argonauten

Wie zijn ze en wat is het, dit is de vraag voor vele collega's

De Argonauten zijn opgericht op 2 juni 1962 voor de startende onderofficieren van de verbindingsdienst, die zich in de vaktechnische opleiding bevinden. Deze vereniging is in het leven geroepen om de nieuwe onderofficier een hartelijk welkom te heten en kennis te laten maken met het Regiment Verbindingstroepen. Onder de noemer Esprit de Corps. Dit om de saamhorigheid binnen het Regiment te vergroten.

Wie zitten er in het bestuur? Dit verandert constant; de vereniging wordt door de leerlingen van de vaktechnische opleiding zelf gedaan. Uit iedere lichting nieuwe onderofficieren van de Verbindingsdienst worden een paar vrijwilligers gevraagd om het bestuur aan te vullen en de oudste lichting te vervangen. Verder komt er uit iedere klas een klassenvertegenwoordiger . Zij zijn de directe link van het bestuur naar de klassen en visa versa. Waar hebben ze het nou over in het bestuur? Deze mensen bespreken de zaken die van belang zijn voor de leerlingen en ze bespreken de algemene zaken over wat er speelt binnen de klassen of over de huiskamer.


Powerd by