102 EOV-compagnie

Inleiding:
EOV staat voor Elektronische Oorlog Voering. Internationaal wordt de afkorting EW gebruikt wat staat voor Electronic Warfare.

 

Geschiedenis EOV bij de Nederlandse krijgsmacht:

 

Vanuit het verleden, koude orlog, werd onderkend dat er behoefte was aan tactische ondersteuning v.w.b EOV. De MIDKL (Militaire Inlichtingendienst Koninklijke landmacht) was verantwoordelijk voor strategische inlichtingen. 898 Vbdbat, een element van de MIDKL, vertegenwoordig ondergebracht bij de MIVD, was ten tijde gestationeerd op Kamp Holterbroek in Eibergen. Eind jaren 70 werd een intentieverklaring getekend door de staatssecretaris van Defensie om aan te haken bij de Duitse EOV. Zij hadden al operationele EOV eenheden en gezien de manier van optreden werd er gekozen om het concept over te nemen. De Fuchsen (type Duitse pantservoertuig) waren hiervoor als basisvoertuig gekozen en werden gesteund door een verbindingscentrum.

 

In 1988 werd gekozen voor de oprichting van 102 en 103 EOVcie. Door de val van de muur  is 103 EOVcie nooit verder gekomen dan een gedachte dit mede door een gelijktijdige bezuinigingsmaatregel van de regering. 102 EOVcie werd ondergebracht bij het 898 Vbdbat en gehuisvest in het Lkol Letteboer gebouw op Kamp Holterhoek in Eibergen.

 

Reorganisatie midden jaren 90 gaven te kennen dat 102 EOVcie ingedeeld zou moeten worden onder het eerste legerkorps en daarna bij de eerste Divisie. 102 EOV werd losgekoppeld van 898 Vbdbat. 898 Vbdbat werd het OVIC (de huidige NSO). In 2001 verhuisde 102 EOVcie naar Garderen. De instructiegroep EOV werd ondergebracht bij DIVI in Ede en het Dienstcentrum EOV (de huidige trainingsgroep) bleef achter in Eibergen.

 

In 2004 werd 103 ISTAR bataljon opgericht. 102 werd ingedeeld bij het ISTAR bat. Dislocatie en reorganisaties waren de aanleiding voor verplaatsing en centralisatie van het ISTAR bat in ’t Harde. Deze werd in 2007 doorgevoerd. De trainingsgroep, instructiegroep EOV en de cie verhuisden in oktober 2007 naar de Lkol Tonnetkazerne in ’t Harde.

 

Tijdens inzet op de Balkan werden de eerste beperkingen van het systeem zichtbaar. Dit had te maken met een gewijzigde opdracht, geografische positie, technische ontwikkelingen en een afwijkende manier van optreden. Vervolg opdrachten  vanuit Kosovo, Irak en Afghanistan bevestigden de behoefte aan aanpassingen. Om de opdracht toch goed uit te kunnen voeren werden verschillende middelen in het fast Pequrement traject aangeschaft. Dit om een tijdelijke behoefte af te dekken. Deze middelen zullen bij het invoeren van het nieuwe KL EOV systeem worden afgevoerd.

 

Ervaringen opgedaan tijdens uitzendingen, maar ook technische ontwikkelingen maakte dat er eind jaren 90 een behoefte gesteld voor het nieuwe KL EOVsysteem. Deze zal mede 2010 zijn intrede doen. In het in 2010 nieuwe op te richten JISTARC zal EOVcie ondergebracht worden.

 

Geschiedenis EOV kort samengevat met de uitzendingen:

1988 (23 november)  oprichting 102 EOVcie;
1997-1998                 Bosnië SFOR (Sisava);
1998-2003                 Bosnië SFOR (Banja Luka);
2001                         verhuizing van 102 EOVcie van Eibergen naar  Garderen;
2002                         FYROM (Former Yoegoslav Republic of Macedonia) TFF;
2004-2005                 Irak ;
2005                         102 EOVcie valt voortaan onder 103 ISTAR (reorganisatie);
2006                         Afghanistan DTF;
2007                         verhuizing van 102 EOVcie en Trn gp naar ’t Harde;
2006- 2010                Afghanistan TFU;
2011                         Kunduz PTG 
2011                         103 ISTAR wordt JISTARC.    

        

Wapenfeiten:

Bosnië  SFOR         februari 1997 t/m februari 1998
Bosnië  SFOR         augustus 1998 t/m januari 2003
Afghanistan ISAF    november 2006 t/m juli 2010

 

Bataljonembleem:

 


  
Betekenis van het logo 102 EOV

•    De rode kleur is de vijand of dreiging 
•    De blauwe kleur staat voor eigen troepen 
•    De twee bliksemschichten staan voor de interceptie (ESM) en storen (ECM) 
•    Dit embleem (zonder de kraai) is sinds de oprichting in gebruik bij de EOV 

 

Vaardigheidsembleem:


 
De instelling (09 oktober 2007) van de vaardigheid (bekwaamheid) embleem Eov stamt af, van de werving van Eov specialisten middels infoop. Doordat aan de functies in deze infoop een zeer langdurige opleiding verbonden was ontstond de noodzaak dit te waarderen met het bekwaamheid embleem Eov. Aangezien de lange Eov opleidingen niet meer gegeven worden zijn de eisen aangepast aan de hedendaagse tijd.

 

Hoe komt 102 EOVcie aan de kraai als symbool?

 

Tijdens de 2de wereldoorlog kregen geallieerde ECM officieren, wiens taak het was om vijandelijke verbindingen en radars te storen, de codenaam ¨Raven¨ (raaf).

 

Na de 2de wereldoorlog kregen een aantal van deze ¨Raven¨ operators de opdracht om een ¨SAC flying course in ECM operations¨op vliegbasis McGuire, New Jersey. Vanaf dat moment werd door de studenten de naam in Crows¨(kraaien) veranderd en werd het personeel, werkzaam in hun vak, aangeduid met ¨Old Crows¨.